🔔 Νέα Ανακοίνωση 🔔

Παρατείνεται κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος του ΚΤΕΟ και της κάρτας καυσαερίων, όλων των κατηγοριών οχημάτων, εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από 14/03/2020 έως 03/05/2020.

Διαβάστε την Εγκύκλιο

elGreek